Az elmúlt vasárnap a kedves testvérek 276 775.- Ft-ot adományoztak a ferences iskolák támogatására. Nagylelkűségüket köszönjük!

A mai vasárnap a szentmisék végén a kijáratnál a Fokoláre lelkiség tagjai 100-100 Ft-ot kérnek a kedves testvérektől a Pakisztánban élő keresztény gyermekek beiskolázásának megsegítésére. Ugyanis az iskola ott tandíjköteles. Segítsük a nyomorban élő gyerekek tanulmányait! Köszönjük szépen a támogatást!

Nagyböjtben minden pénteken este 6 órakor keresztúti imádság lesz templomunkban. Jöjjünk el sokan, mert nagyon sok a szenvedő ember a világon, akikért imádkoznunk kell!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search