KERESZTELÉST legalább egy hónappal – HÁZASSÁGKÖTÉST legalább három hónappal – BETEGLÁTOGATÁST legalább egy héttel korábban jelezzék.

      Temetést a Margit körúti plébánián kell bejelenteni.

AZ ÚR ADJON NEKTEK BÉKESSÉGET!

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS SEGÍTSEN BENNÜNKET ABBAN, HOGY A RÓZSADOMBI HÍVEK KÖZÖSSÉGÉT ARRÓL LEHESSEN FELISMERNI, HOGY NAGYON SZERETIK EGYMÁST ÉS SOK JÓT TESZNEK MÁSOKKAL.