Keresztelést legalább 1 hónappal

Házasságkötést legalább 3 hónappal

Beteglátogatást legalább 1 héttel
korábban jelezzék.

Temetést a Margit körúti plébánián kell bejelenteni: +361 315 09 44