Hamvazószerdával elkezdődött a Nagyböjti Szent Idő. Most kell elkészítenünk a lemondás és a böjtölés konkrét formáit, hogy ne teljen el üresen a Nagyböjtünk! A szentmisék után hamvazás lesz.

Nagyböjtben minden pénteken este 6 órakor keresztúti imádság lesz templomunkban. Jöjjünk el sokan, mert nagyon sok a szenvedő ember a világon, akikért imádkoznunk kell!

A mai vasárnap a ferences iskolák támogatására gyűjtöttük a kedves testvérek persely adományait, sok éves nagylelkűségüket most is köszönjük!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search