Az elmúlt vasárnap a szentmisék után a kedves testvérek 91 500.- Ft-ot adományoztak a pakisztáni nyomorban élő gyermekek beiskolázásához. Nagylelkűségüket, a gyermekek nevében is hálásan köszönjük! A Jóisten áldja meg életüket, és jutalmazza meg jóságukat!

Hétfőn Ferenc pápa megválasztásának 10. évfordulója van. Imádkozzunk a hozzánk készülő Szentatyáért!

Pénteken Szent Patrik püspök, Írország védőszentjének emléknapja lesz.

A mai vasárnaptól, szokás szerint, tartós élelmiszert gyűjtünk a rászoruló családoknak, főleg a kárpátaljai magyaroknak. Adományaikat a szentmisék után a sekrestyében adhatják le a kedves testvérek.

Nagyböjtben minden pénteken este 6 órakor keresztúti imádság lesz templomunkban. Jöjjünk el sokan, mert nagyon sok a szenvedő ember a világon, akikért imádkoznunk kell!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search