all_saintsMa Szentháromság vasárnapja van, Jézus Krisztus kinyilatkoztatta nekünk, hogy az Igaz és Egy Isten három személy szeretet közössége. Imádkozzunk a mai vasárnap azért, hogy minden család ugyancsak személyek szerető közösségévé válhasson a Szentháromság kegyelméből!

A mai vasárnap a húsvéti szentgyónás elvégzésének hagyományos határideje.

Kedden Páduai Szent Antal egyháztanítónak, csütörtökön pedig Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnőnek az emléknapja lesz.

A jövő vasárnap a ½ 9-es szentmise keretében tanévzáró Te Deumot imádkozunk.

Június 18-án Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe, Úrnapja lesz. Templomunkban az első Szentáldozás és az Úrnapi Körmenet a 10 órai szentmise keretében lesz.

 

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search