HÚSHÉT ÜNNEPÉN

00014
2016
HÚSVÉT
00013
Gyertya
HÚSVÉTI
00012
Gyertyagyújtás
HÚSVÉTI
00011
Gyertyagyújtás
HÚSVÉTI
0009
Templomban
0008
Krisztus világossága!
0007
Templomban
Húsvét fénye beragyog megvilágít minket...
0006
Templomban
Tükröt is tart elénk. Mércét.
0005
0004
0003
0002
00
01
Ministránsok
Gyertyafényben
02
03
Karzat
04
Karzat
06
05
07
08
Teremtés Könyve
09
Olvasmány
10
Könyörgés
11
12
Kivonulás Könyve
13
Szentsír
Articolo
Ferenc pápa
az élő Jézus jelenléte megvilágosít, megerősít, megbocsát és derűt hoz
14
15
Ezékiel Próféta Könyve
16
Zsoltár
17
18
20
Föltámadt Krisztus e napon
21
Békesség veletek Alleluja!
22
Szent lecke
23
Szent lecke
24
25
FÉNY
26
Tömjén
27
FÉNY
29
Offertorium
28
Offertorium
31
Evangélium
32
33
34
gyertyagyújtás
35
Gyertyagyújtás
36
Gyertyagyújtás
39
Gyertyagyújtás
38
Keresztségi fogadás
40
Kersztségi fogadás
41
42
43
44
45
Benedictio
46
47
48
A Víz szentelése
49
Meghintés a Keresztség vizével
50
51
52
53
54
55
56
57
Az Úr asztala
59
60
63
Értetek adatik
64
66
68
Mi Atyánk
69
Mi Atyánk
70
Jézus teste
71
Jézus teste
72
Áldás
73
Vegyétek és egyétek
75
77
78
79
81
82
83
Körmenet
85
Körmenet
86
Körmenet
87
Körmenet
88
89
90
Föltámadtam és újból veled vagyok Alleluja!
92
93
Vigyétek hírül testvéreinknek: Krisztus él!
94
95
96
97
98
Veletek vagyok minden nap a világ végéig
99
100
Articolo
Ferenc pápa
Urbi et Orbi áldása