Kedves testvérek! Ezek a napok, amiket most élünk, igazolják, hogy életünk igazi biztonsága az Úristen gondviselő szeretete. Az életünk legjobb helyen a Jóisten kezében van, az emberi biztonság és védelem, mint láthatjuk, nagyon törékeny. Ezért imádkozzunk egymásért, a betegekért, a haldoklókért, az orvosokért és a betegápolókért!

Templomunkban a szentmisék a szokott időben elérhetőek, a Püspöki Kar rendelkezéseinek betartásával.

A jövő vasárnap Virágvasárnap, az Úr Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulásának ünnepe, az Úr bevonul szenvedésének és halálának helyére. Napjainkban sokan követik őt a járványos megbetegedések következtében. Kérjük az Úr könyörületét és gyógyító szeretetét mindazoknak, akik részesülnek az Ő kereszthordozásában!

Tovább gyűjtjük a tartós élelmiszert a rászoruló családoknak. Most még nagyobb szükség van a rászorulók megsegítésére.

Nagyböjtben minden pénteken este 6 órakor keresztúti imádság lesz, szombaton pedig 5 órától Szentségimádás. Mindenkit nagyon várunk!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search