Kedves testvérek! Ezek a napok, amiket most élünk, igazolják, hogy életünk igazi biztonsága az Úristen gondviselő szeretete. Az életünk legjobb helyen a Jóisten kezében van, az emberi biztonság és védelem, mint láthatjuk, nagyon törékeny. Ezért imádkozzunk egymásért, a betegekért, a haldoklókért, az orvosokért és a betegápolókért!

Templomunkban a szentmisék a szokott időben elérhetőek, a Püspöki Kar rendelkezéseinek betartásával.

Szerdán, március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén reggel 7 és délelőtt 11 órakor lesznek szentmisék.

Tovább gyűjtjük a tartós élelmiszert a rászoruló családoknak. Ezzel kapcsolatos körlevél a hirdetőtáblán olvasható. A tartós élelmiszer csomagokat a sekrestyében lehet leadni.

Nagyböjtben minden pénteken este 6 órakor keresztúti imádság lesz, szombaton pedig 5 órától Szentségimádás. Mindenkit nagyon várunk!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search