Húsvét hétfőn délelőtt ½ 9-kor és 11 órakor lesz szentmise templomunkban.

Keddtől péntekig Mártaverebély-Szentkúton a Ferences Rendtartományunk káptalanja lesz. Ezeken a napokon a szentmisék idejében egy diakónus testvér tart igeliturgiát szentáldozással.

Szombaton szokás szerin reggel 8 órakor és este 7 órakor lesznek a szentmisék.

A jövő vasárnap az Isteni Irgalmasság vasárnapja, legyünk mi is irgalmasak embertársainkhoz, ahogyan a Jóisten is irgalmas hozzánk!

Minden kedves testvérünknek áldott, szent húsvétot kívánunk!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search