A mai vasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja, imádkozzunk mindazokért az embertárasinkért, akik ezekben a napokban részesülnek Krisztus szenvedéseiből!

Köszönjük a kedves testvéreknek a sok tartós élelmiszer csomagot, a nagy részét Jónás atya személyesen vitte ki Kárpátaljára, a kisebb részét az itthoni rászoruló családok kapták. Köszönöm Körmendy Mária karitász vezetőnknek a gondos válogatást, csomagolást és továbbítást!

Köszönjük a kedves testvéreknek, hogy a szentföldi keresztények támogatására 276 500.- Ft-ot adományoztak.

Nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán este 6 órakor lesznek szentmisék házaspárok tanúságtételeivel. Ezeken a napokon reggeli szentmise nincs.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search