A jövő vasárnap a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja lesz. Ennek kapcsán kérjük a testvéreket, hogy a következő héten személyes imáikban is kérjék az Újszövetség Főpapját, Jézus Krisztust, hogy küldjön papi és szerzetesi hivatásokat, mert „Az aratni való sok, de a munkás az nagyon kevés.”

A jövő vasárnap a ferences kispapok támogatására gyűjtjük a kedves testvérek persely adományait. Összesen 5 ferences kispap van, novíciusunk nincs, és 4 jelölt testvér él az esztergomi rendházban.

Minden kedves testvérünknek nagyon szép tavaszi napokat, az Úr feltámadásának örömében!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search