A mai vasárnap Szent II. János Pál pápa rendelkezése alapján Az Irgalmasság Vasárnapja. „Irgalmazzon nekünk a Mindenható Isten, Ő bocsássa meg minden bűnünket, és vezessen el az örökéletre!” Akkor várhatjuk a bocsánatot a Jóistentől, ha mi is irgalmasok vagyunk egymáshoz.

Hétfőn Gyümölcsoltó Boldogasszony, Az Angyali Üdvözlet főünnepe lesz. Templomunkban délelőtt 11 órakor és este 7 órakor lesznek a szentmisék. Reggel nem lesz szentmise.

Hálás köszönet minden kedves testvérünknek, akik a húsvéti gyönyörű ünnepünket előkészítették! A Herényi, a Mondok, a Méhes, az Erdős, a Göcseji, az Antal, a Molnár, a Káli, a Steinbach, a Vasvári, a Kail családoknak, a ministráns csapatunknak és a nagyon sok hívő testvérünknek, akikkel együtt imádkozhattunk a húsvéti szent háromnap alatt.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search