Szerdán Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító emléknapja lesz, ő volt Aquinói Szent Tamás mestere.

Szombaton a Szent Péter- és Szent Pál bazilikák felszentelésének emléknapja lesz.

A jövő vasárnap, november 19-én, egyben Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe is lesz, ez a nap Ferenc pápa rendelkezése szerint A Szegények Világnapja. A jövő vasárnap a kedves testvérek persely adományait a Katolikus Karitász szolgálatának támogatására gyűjtjük.

2023. november és december hónapban megkezdődik Assisi Szent Ferenc rendjének nagy jubileumi ünnepség sorozata. A részleteket a kedves testvérek a szórólapokon olvashatják. Kérjük a ferences templomainkba járó testvéreinket, hogy imádkozzanak velünk és értünk, hogy egyre buzgóbban járjunk Szent Ferenc atyánk nyomában!

Novemberben minden nap azokért a megholtakért imádkozunk, akiknek a nevét felírják, elhelyezik a padokra kitett borítékokba és leadják a sekrestyében.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search