A mai vasárnap Szent Imre herceg ünnepe is van, ezért illő, hogy a fiataljainkért is imádkozzunk!

Csütörtökön a Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepe van, ez a pápák temploma, minden katolikus templom között az első.

Pénteken Nagy Szent Leó pápa és egyháztanítóra emlékezünk.

Szombaton pedig Tours-i Szent Márton püspök emléknapja lesz.
2023. november és december hónapban megkezdődik Assisi Szent Ferenc rendjének nagy jubileumi ünnepség sorozata. A részleteket a kedves testvérek a szórólapokon olvashatják. Kérjük a ferences templomainkba járó testvéreinket, hogy imádkozzanak velünk és értünk, hogy egyre buzgóbban járjunk Szent Ferenc atyánk nyomában!

Novemberben minden nap azokért a megholtakért imádkozunk, akiknek a nevét felírják, elhelyezik a padokra kitett borítékokba és leadják a sekrestyében.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search