Krisztus Szent Teste és Vére

A mai vasárnap az Oltáriszentség főünnepe, imádjuk együtt a kenyér és bor színében jelen lévő Jézus Krisztust! A 10 órai szentmise után Úrnapi Körmenet lesz, este 7-től 8 óráig pedig csendes Szentségimádás lesz.

Kedden Páduai Szent Antal ferences egyháztanító ünnepe lesz, a pasaréti templom búcsú ünnepe.

Csütörtökön Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapja lesz.

Pénteken Jézus Szent Szívének főünnepe lesz, templomunkban reggel 7 órakor és délelőtt 11 órakor lesz szentmise.

Szombaton a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szívének emléknapja lesz, a reggel 8 órai szentmisét a Szent Szűz tiszteletére ajánljuk fel.

Előre jelezzük a kedves testvéreknek, hogy július és augusztus hónapokban, az elmúlt évek gyér látogatottsága miatt, vasárnaponként két szentmise lesz templomunkban ½ 9-kor és 11 órakor. Ezekben a hónapokban a szombat reggeli szentmisék is szünetelnek.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search