Szt ImreA mai vasárnap Szent Imre herceg ünnepe. A magyar ifjúság védőszentjének napján imádkozzunk a magyar fiatalokért, hogy Urunk Jézus Krisztus útmutatásai alapján építsék az életüket!

Csütörtökön, november 9-én a Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepe lesz.

Pénteken, november 10-én Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító, szombaton, november 11-én pedig Tours-i Szent Márton emléknapja lesz.

Novemberben minden nap azokért a megholtakért imádkozunk, akiknek a nevét a testvérek felírják a borítékban elhelyezett cédulákra és leadják a sekrestyében.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search