A mai vasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja, imádkozzunk mindazokért az embertárasinkért, akik ezekben a napokban részesülnek Krisztus szenvedéseiből!

Köszönjük a kedves testvéreknek, hogy a szentföldi keresztények támogatására 275 070.- Ft-ot adományoztak.

Nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán este 6 órakor lesznek szentmisék, ekkor reggeli szentmisék nincsenek.  A Húsvéti Szent Háromnap liturgiája részletesen a hirdetőtáblán olvasható, Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton is este 6 órakor kezdődnek az ünnepi szertartások.

A Nagypénteki keresztút délután 3 órakor kezdődik.

Húsvét után az esti szentmisék már 7 órakor kezdődnek.

Áldott Szent Húsvétot kívánunk minden kedves testvérünknek!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search