„Mert abban áll a húsvét ünnepe, hogy igaz húsvéti bárányunkat megölték értünk, s az ő vére lett a szent jel hívő népe házain.” (Exsultet)

Viillőzés Templomunkban a tríduum Nagyhétfőn, Nagykedden és Nagyszerdán este 6 órakor kezdődik! A szentbeszédeket P. dr. Dobszay Benedek tartományfőnök atya mondja!

A kedves testvérek 297 000,- Ft-ot adományoztak a Szentföldi Keresztény Testvéreinknek. Az egész Egyház nevében köszönjük a jóságukat!

A Szent Három Nap liturgiája templomunkban a következőképpen lesz:

Nagycsütörtök       reggel 8 órakor reggeli dicséret

este 6 órakor szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, lábmosás szertartása, oltárfosztás

este 9 órától 10 óráig Jézussal a Getsemane kertben, virrasztó szentóra

Nagypéntek             reggel 8 órakor reggeli dicséret

délután 3 órakor keresztúti imádság

este 6 órakor Urunk szenvedésének ünneplése, igeliturgia, passió éneklés, hódolat a kereszt előtt, szentáldozás

Nagyszombat         reggel 8 órakor reggeli dicséret

napközben szentsírlátogatás

este 6 órakor a Húsvéti vigília, Urunk feltámadásának ünneplése, tűzszentelés, a húsvéti gyertya megáldása, húsvéti örömének, igeliturgia, olvasmányok, a keresztségi fogadalom megújítása, az Eucharisztia ünneplése, körmenet 19.30-kor!

Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a szentmisék ünnepi rend szerint lesznek.

A húsvéti körmenetre gyertyát hozzunk magunkkal!

Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy Húsvét keddjétől az esti szentmisék már 7 órakor kezdődnek!

Minden kedves testvérünknek Áldott, Szent Húsvét ünnepet kívánunk!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search