A mai vasárnap a Szentháromság főünnepe. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretete őrzi a világot és az emberiség életét. Naponta legalább egyszer imádkozzuk el, hogy „Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!”

Ma a 10 órai szentmise keretében 10 gyermek először járul az Eucharisztia vételére. Imádkozzunk értük és szüleikért!

Hétfőn Páduai Szent Antal egyháztanító emléknapja lesz, a pasaréti templom búcsú ünnepe.

Szerdán Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnőre emlékezünk.

A jövő vasárnap Úrnapja, az úrnapi körmenet a 10 órai szentmise után lesz.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search