A mai vasárnap a ferences iskolák támogatására gyűjtjük a kedves testvérek persely adományait. Nagylelkűségüket hálásan köszönjük!

Ezen a héten első péntek.

Március 1-én a reggel 7-órai szentmisében együtt imádkozunk és adunk hálát Székely Istvánné, Erzsi nénivel 90. születésnapján.

Nagyböjt minden péntekén este 6 órakor Keresztúti Imádság lesz templomunkban.

Imádkozzunk egymásért, hogy a Nagyböjti Szent Időben bűnbánatunk, imádságaink és jócselekedeteink kedvesek legyenek az Úristen előtt!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search