Templomunkban a tríduum Nagyhétfőn, Nagykedden és Nagyszerdán este 6 órakor kezdődik! A szentbeszédeket P. Kiss Menyhért templomigazgató atya mondja!

A kedves testvérek 300 330,- Ft-ot adományoztak a Szentföldi Keresztény Testvéreinknek. Az egész Egyház nevében köszönjük a jóságukat!

A Szent Háromnap liturgiája templomunkban a következőképpen lesz:

Nagycsütörtök       reggel 8 órakor reggeli dicséret
este 6 órakor szentmise az Utolsó Vacsora emlékére,
lábmosás szertartása, oltárfosztás
este 9 órától 10 óráig Jézussal a Getsemane kertben,
virrasztó szentóra

Nagypéntek             reggel 8 órakor reggeli dicséret
délután 3 órakor keresztúti imádság
este 6 órakor Urunk szenvedésének és halálának ünneplése,
igeliturgia, passió, hódolat a kereszt előtt, szentáldozás

Nagyszombat         reggel 8 órakor reggeli dicséret
napközben szentsírlátogatás
este 6 órakor a Húsvéti Vigília, Urunk feltámadásának ünneplése,
tűzszentelés, a húsvéti gyertya megáldása, húsvéti örömének, igeliturgia,
olvasmányok, a keresztségi fogadalom megújítása,
az Eucharisztia ünneplése, körmenet 19.30-kor!

Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a szentmisék ünnepi rend szerint lesznek.

A húsvéti körmenetre gyertyát hozzunk magunkkal!

Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy Húsvét keddjétől az esti szentmisék már 7 órakor kezdődnek!

Minden kedves testvérünknek Áldott, Szent Húsvét ünnepet kívánunk!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search