A mai vasárnap Virágvasárnap, az Úr Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulásának ünnepe, az Úr bevonul szenvedésének és halálának helyére. Napjainkban sokan követik őt a járványos megbetegedések következtében. Kérjük az Úr könyörületét és gyógyító szeretetét mindazoknak, akik részesülnek az Ő kereszthordozásában!

A Nagyhét és Húsvét ünnepének szent liturgiája:

Nagyhétfőn, Nagykedden és Nagyszerdán a Triduumos szentmisék este 6 órakor kezdődnek, a szentbeszédeket on-line kivetítőről hallgatjuk.

Nagycsütörtökön este 6 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére. A virrasztás a kijárási tilalom miatt elmarad.

Nagypénteken délután 3 órakor keresztúti imádság, este ½ 6 órakor megemlékezés Krisztus szenvedéséről és haláláról.

Nagyszombaton napközben Szentsír látogatás egyéni csendes imával, a templom nyitva lesz. Este 5 órakor a húsvéti vigília ünneplése, Krisztus föltámadott, legyőzte a halált, és a Krisztusban hívőknek örök életet ajándékozott.

A szertartások elérhetőek templomunk honlapján a www.kapisztrantemplom.hu felületen.

Minden kedves testvérünknek áldott, szent, egészségben és örömben megélt Húsvétot kívánunk! Alleluja!