Abban az időben: A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni.” Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”

Lk 3,15-16. 21-22

A mai vasárnappal befejeződik a karácsonyi szent idő és megkezdődik az évközi idő, ami egészen Hamvazószerdáig tart. Köszönjük meg a Mennyei Atyának Karácsony Szent ünnepét, hogy nekünk adta az Ő Szent Fiát, hogy a legnagyobb bajokban is velünk legyen, és őrizze Jópásztorként az életünket!

Szombatonként reggel 8 órakor újra a covid-os betegek gyógyulásáért mutatunk ben szentmisét. Mindenkit várunk a közös imádságra.

Mindenkinek köszönjük a karácsonyi szép ünnepek közös megünneplését. Nagyon köszönjük azoknak a testvéreknek a szolgálatát, akik előkészítették a templomunkat. Áldja meg a jó Isten minden fáradozásukat.

Minden kedves testvérünknek kívánunk áldott új esztendőt, jó egészséget, áldást és békességet!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search