A mai vasárnap a Szentlélek eljövetelének főünnepe, az Egyház születésnapja. Jöjj Szentlélek Úristen, töltsd be híveid szívét és szereteted tüzét gyullaszd fel bennünk!

Pünkösdhétfőn a máriaremetei kegytemplom kertjében lesz a karizmák ünnepe, az ünnepi szentmise délben kezdődik.

Pünkösdhétfőn templomunkban reggel 7 órakor lesz szentmise a Boldogságos Szűz Máriára, mint az Egyház Édesanyjára emlékezünk.

Szerdán Néri Szent Fülöp áldozópap emléknapja lesz, csütörtökön pedig A Mi Urunk Jézus Krisztus az Örök Főpap ünnepe lesz.

A jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja lesz, eddig illik elvégezni a húsvéti szentgyónásunkat!

Májusban minden este ½ 7-kor májusi litániát imádkozunk, mindenkit nagyon várunk!