A mai vasárnap Pünkösd ünnepe, a Szentlélek eljövetelének napja, az Egyház születésnapja. Templomunkban ma van az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért és szüleikért, hogy a Szentlélek által mindig élő hitük legyen!

Pünkösdhétfőn Katolikus Anyaszentegyházunk a Boldogságos Szűz Máriát, mint az Egyház Édesanyját ünnepli. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik.

Kedden Szent Barnabás apostol, csütörtökön pedig Páduai Szent Antal egyháztanító emléknapja lesz.

Pénteken a Mi Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Főpap ünnepét üljük. Imádkozzunk azokért a fiatalokért, akiket ezekben a napokban szentelnek pappá, illetve diakónussá!

A jövő vasárnap Szentháromság Vasárnapja lesz. A régi hagyomány szerint a húsvéti szentgyónást eddig kell elvégezni.

Ezután újra megkezdődik az évközi idő, a liturgia színe zöldre vált, és tart egészen Advent kezdetéig.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search