Nagyböjt péntekjein este 6 órakor keresztúti imádság lesz templomunkban, mindenkit várunk.

Köszönjük a testvérek persely adományait, amelyekkel a Szentföldön élő keresztény testvéreink életét segítik! Minden keresztény ember kötelessége, hogy segítsük azokat, akik Jézus szülőföldjét őrzik.

Hétfőn Szent József főünnepe lesz. Templomunkban reggel 7 és este 6 órakor lesznek szentmisék. A szentmisék után megáldjuk az édesapákat.

Jövő vasárnap Virágvasárnap, Urunk jeruzsálemi bevonulásának ünnepe. Barkaágakat hozzunk magunkkal a szentmisékre!

A nagyböjti triduum nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán az esti 6 órai szentmise keretében lesz. Az Úr Szenvedő Szolgája címmel. A szentbeszédeket Kiss Menyhért ferences atya mondja.

A Húsvéti Szent Háromnap liturgiája minden este 6 órakor kezdődik templomunkban. A keresztút nagypénteken délután 3 órakor, a húsvéti körmenet pedig nagyszombaton este ½ 8-kor kezdődik.

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search