21 ÁldásNagyböjtben minden pénteken délután 17 órától szentgyónási lehetőség van templomunkban. 18 órától pedig keresztúti imádság lesz. Mindenkit várunk a közös imádságra!

Köszönjük a kedves testvéreknek, hogy nagylelkűen támogatták a rászoruló családokat a tartós élelmiszer adományokkal. Köszönjük a mai perselyadományaikat is, amivel a Szentföldön élő keresztény testvéreinket segítik.

Templomunkban a Nagyböjti Tríduum nagyhétfőn, nagykedden, és nagyszerdán este 6 órakor kezdődik. A lelkigyakorlatos elmélkedéseket P. dr. Dobszay Benedek ferences tartományfőnök atya mondja. A Nagyhéten ezért reggel szentmise nem lesz!

A jövő vasárnap, Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja. Ezért kérjük a kedves testvéreket, hogy a barkaszentelésre barkaágakat hozzanak magukkal!

Előre jelezzük a kedves testvéreknek, hogy templomunkban a Húsvéti Szent Három Nap liturgiája minden este 6 órakor kezdődik! A Húsvéti körmenet este fél 8 órakor lesz!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search