Az elmúlt vasárnap a ferences kispapok képzésének támogatására a kedves testvérek 265 225.- Ft-ot adományoztak. Jóságukat hálásan köszönjük!

Hétfőn Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú emléknapja, pénteken pedig Sziénai Szent Bernardin ferences hittudós és népszónok emléknapja lesz.

Májusban minden este fél 7-kor májusi litániát imádkozunk. Mindenkit nagyon várunk!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search