Hivatások vasárnapja

A mai vasárnap papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk, és mindazokért, akik papként és szerzetesként élik meg hivatásukat. Az Úr adjon kegyelmet és erőt a hűséges helytállásukhoz!

A mai vasárnap a ferences kispapok képzésének támogatására gyűjtöttük a kedves testvérek persely adományait. Jóságukat hálásan köszönjük!

Májusban minden este fél 7-kor májusi litániát imádkozunk. Mindenkit nagyon várunk!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search