Hétfőn, Szent Imre herceg a magyar ifjúság védőszentjének ünnepe lesz. Imádkozzunk a fiatalokért és mindazokért, akik velük foglalkoznak, hogy úgy neveljék őket, hogy magyar népünknek jövője lehessen!

Pénteken a Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepét üljük, a Lateráni Bazilika a mindenkori pápa címtemploma, minden katolikus templom között az első.

Szombaton Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító emléknapja lesz.

Novemberben minden nap azokért a megholtakért imádkozunk, akiknek a nevét a testvérek felírják a borítékban elhelyezett cédulákra és leadják a sekrestyében.

Az orgona elektromos vezérlésének felújítása hamarosan befejeződik, továbbra is kérjük a testvérek anyagi támogatását az orgona felújítás költségeihez!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search