A mai vasárnap hálaadás a föld terméséért, köszönjük meg a Gondviselő Istennek, hogy a föld terméséből ételt-italt ad nekünk, és imádkozzunk mindazokért, akik munkájukkal asztalunkra teszik a föld gyümölcseit!  

Hétfőn Szűz Mária, Magyarok nagyasszonyának, Magyarország főpatrónájának főünnepe lesz. Templomunkban reggel 7 és este 6 órakor lesznek a szentmisék.

Kedden Szent Dénes püspök és vértanú társai, csütörtökön pedig Szent XXIII. János pápa emléknapja lesz.

Az orgona elektromos vezérlésének felújítása elkezdődött, kérjük a testvérek türelmét és anyagi támogatását! Az előzetes költségvetés szerint az anyagköltség és a munkálatok együtt 2 600 000.- forintba kerülnek.

A hittanórák rendje: minden héten kedden ½ 5-kor óvodások, 5-kor elsőáldozásra készülők, 6-kor a már volt elsőáldozók részére. Az ifjú házas csoport várja jókedvű közösségébe az új házaspárokat!

Október 5-től az esti szentmisék már 6 órakor kezdődnek, így a rózsafüzér imádság minden este ½ 6-kor kezdődik.

Október a rózsafüzér hónapja, várjuk a testvéreket a közös imára!

Főegyházmegyénk új segédpüspöke Mohos Gábor atya lett, püspökké szentelése december 8-án lesz az Esztergomi Bazilikában. Isten áldja meg püspöki szolgálatát!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search