Köszönjük azoknak a testvéreinknek áldozatkész szolgálatát, akik az első szentáldozás és az Úrnapi körmenet előkészítésében részt vettek, és az ünnepi szentmisében és az Úrnapi körmeneten velünk imádkoztak.

Jövő vasárnap a ½ 9-es szentmise keretében lesz a tanévzáró Te Deum.

Hétfőn, június 11-én, Szent Barnabás apostol, szerdán, június 13-án, Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító, pénteken, június 15-én, Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapja lesz.

Kedves testvérünk, Jeney Erzsébet, a Gospel Fesztivál művészeti vezetője, hívja templomunk közösségét Solymárra június 23-ára a Nemzetközi Gospel Fesztiválra. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search