A mai vasárnap Virágvasárnap, az Úr Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulásának ünnepe, az Úr bevonul szenvedésének és halálának helyére. Napjainkban sokan követik őt a járványos megbetegedések következtében. Kérjük az Úr könyörületét és gyógyító szeretetét mindazoknak, akik részesülnek az Ő kereszthordozásában!

A Nagyhét és Húsvét ünnepének szent liturgiája:

Nagyhétfőn, Nagykedden és Nagyszerdán a szentmisék a szokásos időpontban lesznek. Idén a nagyheti Triduum elmarad.

Nagycsütörtökön este 6 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére, 9 órától Jézussal a Getsemane kertben, virrasztás az Oltáriszentség előtt.

Nagypénteken délután 3 órakor keresztúti imádság, este 6 órakor megemlékezés Krisztus szenvedéséről és haláláról.

Nagyszombaton napközben Szentsír látogatás egyéni csendes imával, a templom nyitva lesz. Este 6 órakor a húsvéti vigília ünneplése, Krisztus föltámadott, legyőzte a halált, és a Krisztusban hívőknek örök életet ajándékozott.

A szertartások elérhetőek templomunk honlapján a www.kapisztrantemplom.hu felületen.

Minden kedves testvérünknek áldott, szent, egészségben és örömben megélt Húsvétot kívánunk! Alleluja!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search