A mai vasárnap Urunk Megkeresztelkedésének ünnepe, és ezzel befejeződik a Karácsonyi Szent Idő. Szent Pál apostol mondja: „Éljetek méltóan ahhoz a hivatáshoz, amelyet a keresztségben kaptatok!” Ennek jegyében kezdjük el a 2023-as esztendőt!

Minden kedves testvérünknek köszönjük a karácsonyi szép ünnepek imádságos és felemelő közös szentmiséit!

Hálás köszönet illeti mindazokat a testvéreket, akik a karácsonyi ünnepünket előkészítették. Köszönjük a fenyőfák szép beállítását és díszítését, köszönjük a betlehemes elkészítését, külön köszönet a gyermekeknek a betlehemes játékért, és a szülőknek az odaadó támogatásukért!

Köszönjük a sok-sok ajándékot, amit kolostorunknak adományoztak!

Minden kedves testvérünknek Áldott, Szép Új Esztendőt kívánunk!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search