A mai vasárnap a Szentlélek eljövetelének főünnepe, az Egyház születésnapja. Jöjj Szentlélek Úristen, töltsd be híveid szívét és szereteted tüzét gyullaszd fel bennünk!

Pünkösdhétfőn a máriaremetei kegytemplom kertjében lesz a karizmák ünnepe, az ünnepi szentmise délben kezdődik.

Pünkösdhétfőn templomunkban reggel 7 órakor lesz szentmise a Boldogságos Szűz Máriára, mint az Egyház Édesanyjára emlékezünk.

Szerdán Néri Szent Fülöp áldozópap emléknapja lesz, csütörtökön pedig A Mi Urunk Jézus Krisztus az Örök Főpap ünnepe lesz.

A jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja lesz, eddig illik elvégezni a húsvéti szentgyónásunkat!

Májusban minden este ½ 7-kor májusi litániát imádkozunk, mindenkit nagyon várunk!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search