Kedves testvérek! Ezek a napok, amiket most élünk, igazolják, hogy életünk igazi biztonsága az Úristen gondviselő szeretete. Az életünk legjobb helyen a Jóisten kezében van, az emberi biztonság és védelem, mint láthatjuk, nagyon törékeny. Ezért imádkozzunk egymásért, a betegekért, a haldoklókért, az orvosokért és a betegápolókért!

Templomunkban a szentmisék a szokott időben elérhetőek, a Püspöki Kar rendelkezéseinek betartásával.

Szerdán, március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén reggel 7 és délelőtt 11 órakor lesznek szentmisék.

Tovább gyűjtjük a tartós élelmiszert a rászoruló családoknak. Ezzel kapcsolatos körlevél a hirdetőtáblán olvasható. A tartós élelmiszer csomagokat a sekrestyében lehet leadni.

Nagyböjtben minden pénteken este 6 órakor keresztúti imádság lesz, szombaton pedig 5 órától Szentségimádás. Mindenkit nagyon várunk!