A mai vasárnap a szentföldi keresztény testvéreink támogatására gyűjtöttük a kedves testvérek persely adományait. Krisztus Urunk szülőföldjének védelme és támogatása minden keresztény ember feladata és kötelessége.

Köszönjük a kedves testvérek tartós élelmiszer adományait a rászoruló családoknak! A Jóisten áldja meg mindenkinek a könyörülő szeretetét!

Nagyböjt péntekjein este 6 órakor keresztúti imádság van templomunkban. Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Áprilisban szombatonként reggel 8 órakor a családokért mutatjuk be a szentmisét.

A nagyböjti triduum nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán este 6 órakor lesz. Nagyhéten reggel nem lesznek szentmisék.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search