A mai vasárnap Krisztus Király ünnepe van, a 2017-es egyházi év utolsó vasárnapja. Adjunk hálát a Jóisten minden ajándékáért, amit ebben az esztendőben kaptunk!

Szent Erzsébet ünnepén a testvérek 350 750.- Ft-ot adományoztak a szegények, a rászorulók megsegítésére. Nagylelkűségüket köszönjük!

Csütörtökön, november 30-án Szent András apostol ünnepe lesz.

Advent hétköznapjain a Rorate szentmisék reggel ½ 7 órakor kezdődnek. Adventben ezért hétköznap este szentmisék nem lesznek. A szombati és vasárnapi miserend változatlan marad.

Ebben az évben az egész ország ünnepelte Szent László király szentté avatásának 825. évfordulóját. Erre az alkalomra jelent meg „Ferences köszöntés Szent László királynak” címmel a Magyar Ferences Rendtartomány színes kiadványa, amely karácsonyi ajándéknak is nagyszerű. A sekrestyében kapható 2000.- Ft-ért.

Hálát adunk Neked Urunk az elmúlt egyházi évért!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search