A jövő vasárnap a ferences kispapok képzésének támogatására gyűjtjük a testvérek persely adományait. Jelenleg 13 növendéke van ferences rendtartományunknak, valamennyien teológiát tanulnak, de egy jó részük tanárképzésben is részesül. Kérjük a testvérek nagylelkű adományait most is, hiszen ezt már annyiszor megtapasztalhattuk.

 

Előre jelezzük a kedves testvéreknek, hogy május 12-én zarándoklatot tervezünk nemzeti kegyhelyünkre, Mátraverebély-Szentkútra. Akik szeretnének részt venni ezen a zarándoklaton, a szentmisék után jelezzék a sekrestyében! Részvételi díj, étkezéssel együtt 5000.- Ft. Jelentkezni május 1-ig lehet.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search