Hétfőn Szent Jozafát püspök és vértanú emléknapja, kedden a magyar szentekre és boldogokra emlékezünk, csütörtökön Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító, pénteken pedig Skóciai Szent Margit emléknapja lesz.

Novemberben minden nap azokért a megholtakért imádkozunk, akiknek a nevét a testvérek felírják a borítékban elhelyezett cédulákra és leadják a sekrestyében.

Továbbra is kérjük a testvérek anyagi támogatását az orgona felújítás költségeihez!

A jövő vasárnap a Magyar Katolikus Karitász szolgálatának támogatására gyűjtjük a testvérek persely adományait. Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva imádkozzunk a szegényekért és anyagi lehetősé-geinkhez mérten támogassuk szegény, éhező és hajléktalan testvéreinket!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search