Köszönjük mindazoknak a testvéreknek a szolgálatát, akik segítettek a templombúcsú méltó megünneplésében. Áldja meg a Jóisten mindazokat, akik velünk imádkoztak és ünnepeltek!

Kedden Mindenszentek főünnepe lesz, parancsolt ünnep. Templomunkban délelőtt 11 órakor és este 6 órakor lesznek a szentmisék. Az esti szentmise után közösen imádkozunk a megholtakért.

Szerdán, Halottak Napján, reggel 7 órakor és este 6 órakor mutatunk be szentmisét a megholtakért.

Pénteken Borromeo Szent Károly püspök emléknapja lesz.

Szombat reggel 8 órakor Szent Imre herceg, a magyar ifjúság védőszentjének tiszteletére mutatjuk be a szentmisét.

Köszönjük a rózsafüzér társulat tagjainak, hogy októberben minden este buzgón imádkoztak!

Novemberben minden nap azokért az elhunytakért imádkozunk, akiknek a nevét felírják a testvérek a borítékokban elhelyezett cédulákra, és leadják a sekrestyében.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search