Covidos Ádvent, covidos Karácsony 2020.

Az emberiség állapotának tesztelése.

Az emberiség népviselete napjainkban egységesen a maszk. Nagyon hiszünk benne, hogy ez megvéd a bajoktól. Bár helyes viselete nehézzé teszi a beszédet és a légzést, és a szemüvegünk bepárásodik tőle. Eddig is nehezen értettük meg egymást, most még nehezebb. Még a nem beteg emberek is nehezen tudnak levegőt venni, az öregek sokszor kifulladnak a maszkviselés közben. A maszkviselésnek azonban előnyei is vannak, pl. a rossz fogak nem látszanak, helyettesíti néha a papír zsebkendőt, és a skót esküvői meghívón ezt olvashatjuk: a maszk viselése a vacsora alatt is kötelező. Tehát spórolni is lehet vele.

Az emberiség mossa a kezét, mert ez fontos. Pilátus is mosta a kezét, jelezvén, hogy nincs köze Jézus halálához, közben ő mondta ki a halálos ítéletet. A média csatornái ma is naponta többször bejelentik a covidos megbetegedések számát és a covidos járvány áldozatainak a számát. A magzatgyilkosság, a háborúk és a közlekedési balesetek elhunytjainak számát nem hallhatjuk ilyen rendszeresen, pedig azok meghaladják a vírusban meghaltak számát.

A kijárási tilalom összezárja a családtagokat, de ez sokszor nagy feszültséget okoz. Úgy jönnek ki otthonukból a családtagok egy kis kerti sétára, mint a fogvatartottak a börtönudvarra. Nem jó együtt lenni a családban? Vagy már rég nem egységes a család? Most felszínre jönnek a családok belső problémái.

A templomok elnéptelenedtek, az online-szentmise sokak számára elégséges, pizsamában, kávét, teát kortyolva kellemes és kíméletes. Áldozni nem lehet, tehát gyónni sem kell. De azért mindenki érzi, hogy ez közel sincs ahhoz az imádsághoz, mint amikor a hívő közösség a templomban együtt vesz részt a szentmisén. Az Eucharisztia vétele nélkül szánalmas a készületünk az Eucharisztikus Kongresszusra.

Az online-oktatás eredménytelensége már minden pedagógus számára nyilvánvaló. Egyedül az óvodások és kisiskolások azok, akik önfeledten, vidáman, együtt tanulnak és játszanak. „Ha  meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be Isten országába.”  Ezek azok a minden nap tapasztalható jelenségek, amelyek napjainkat jellemzik.

 

Diagnózis

Ferenc pápa márciusban ezt mondta az üres Szent Péter téren: „ … úgy gondoltuk, örökre egészségesek maradunk egy beteg világban.” Az emberiség egyetemes félelmének az a forrása, hogy az ember készítette fogódzók néhány hónap alatt leszakadtak. A jó Istenbe kapaszkodás eszközeit és módjait pedig már elfelejtette az emberiség nagy része. Valóban rettenetes élmény az, amikor az egyik fogódzkodó tönkremegy, a másikat meg nem érjük el. Napjainkban tehát hívő és hitetlen megtapasztalhatja, hogy az emberi élet egyetlen biztonsága az Úristen. Jézus mondotta: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet!” „Azért jöttem, hogy az embereknek élete legyen, és ez az élet bőségben legyen.” A kórházak tele vannak betegekkel, az orvosok és nővérek halálosan fáradtak, közülük sokan megbetegszenek, közben a tudomány csöndben van, igazán jó ötlete nincs. Sok országban lehet kapni akciós urnát, olcsó koporsót, és a temetések száma megsokszorozódott. Az emberiség közérzete nagyon rossz, mert a félelem uralja, és a bizonytalanság nyomasztja. Jézus minden meggyógyult betegnek azt mondotta: „A hited meggyógyított téged!” Tehát a betegségünk igazi oka a hitetlenségünk. Ennek következménye a félelem és a szorongás. Ez lerontja az immunrendszerünket, és a vírus szabad utat nyer, hogy megbetegítsen. Hogyan szabadulhatunk meg? Ki a szabadító?

 

A terápia

Egyedül Jézus a Szabadító, a Messiás, aki 2020 éve már eljött közénk, és ő az Emmánuel, ami azt jelenti: Velünk az Isten. „A világosság a világba jött, de a sötétség nem fogadta be. Ám, akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek.” Az Isten gyermeke nem fél, mert élete Atyjának kezében biztonságban van. A hit teszi az ember életét a jó Isten kezébe, a hit segít a legnagyobb bajban is, hogy a Krisztustól kapott békességünket megőrizzük. Jézus mondja ma is nekünk: „Ne rémüldözzetek! Ne féljetek! Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet! Aki bennem hisz, még ha meghalt is, élni fog. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Atyám kezéből senki nem vehet el semmit.” A jobb lator a kereszten haldokolva is látta a kiutat: „Jézus, emlékezzél meg rólam a te országodban!” A mennyország sokkal szebb, mint a földi élet. Merjük elengedni a földi életünket és odaadni Isten örök szeretetének. „Mert aki el meri veszíteni az életét, megtalálja azt.” Így imádkozzunk a covidos betegeinkért is! Az Advent a nagy megújulás ideje. Élesszük fel hitünket, mert a tudomány kevés! Imádkozzunk, mert a statisztikák nem segítenek! Vegyük az Eucharisztiát, mert életet ad, a gyógyszerek pedig csak átmenetileg segítenek! A szentgyónás elűzi a szorongást és a félelmet, a szeretet, a másokon való segítés, a betegekért való imádkozás értelmet ad a bezártságnak is. Az élet Krisztusban már legyőzte a halált. A reménységünk tehát indokolt. Az Élet megjelent, az Ige testté lett, ma is köztünk lakozik. Életünk biztonsága tehát kétezer év után is az Úr Jézus Krisztus! Ő szabadítsa meg a világot a járványtól! A Szent Szűz imádkozzon értünk! Szent Ferenc atyánk pedig mutassa meg ma is nekünk az öröm és a békesség útját!

 

Tartalmas Ádventet és szent Karácsonyt!

Menyhért atya

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search